20 maart - Wereldverteldag

 

Was het thema van 2017 'transformatie'. Dat van WERELDVERTELDAG 20 MAART 2018 wordt 'Wise Fools'. Zie de blog over de discussie die daarover al is losgebarsten......

Hadden we het op deze plek nog over 'nagenieten' van de afgelopen wereldverteldag in maart, kunnen we constateren dat die tijd al weer geweest is. Internationaal zijn vertellers gepolst over voorstellen voor de thema's van de wereldverteldagen van 2018 en 2019. Daar zijn na een zeer uitgebeide inventarisatie en vervolgens stemming de volgende twee uit gekomen:

2018 'Wise Fools'. De discussie over vertaling daarvan en interpretatie is binnen vertellers in Nederland al losgebarsten. Zie daarvoor de onderstaande blog....

2019 'Myths, Legends and Epics': Mythen, legendes en epische verhalen. Daar staat de boekenkast van menig verteller wel vol mee. Misschien dat de discussie losbarst of het alleen maar over "oude" verhalen moet gaan?! 'Back to Basics', het "oude" of op zoek naar de verdieping en actualisering?

Roept u maar!

Stuur je 'blog' naar info@wereldverteldag.nl
Groet van de werkgroep wereldverteldag van de stichting Vertellen.